Wybory lidera :)

          19 czerwca 2012 r. w naszej wspólnocie odbyły się wybory nowego lidera. Poprzedziliśmy je tygodniową modlitwą połączoną z postem. Po wcześniejszym przedstawieniu kandydatów, każdy członek wspólnoty oddał głos na swego faworyta. Większością głosów na lidera został wybrany Henryk Murawski. Podziękowaliśmy za posługę Jadwidze Porzezińskiej, która była liderem przez dwie czteroletnie kadencje, a modlitwą wstawienniczą pobłogosławiliśmy posługę nowego lidera.


XVIII CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM 2012

           W dniach 18-19 maja 2012 odbyło się w Częstochowie XVIII Czuwanie Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Pierwszy dzień jak zwykle poświęcony był formacji liderów i animatorów. Hasłem przewodnim tego spotkania były słowa z Ewangelii św. Łukasza ,,Wy dajcie im jeść”. Z naszej wspólnoty na to spotkanie pojechało kilka osób: Joanna, Alicja, Jadwiga, Darek i Henryk. Na Jasną Górę w sobotę wyruszył również koordynator, liderzy i animatorzy wspólnot drohiczyńskich.

      W pierwszym dniu po powitaniu gości i zawiązaniu wspólnoty przez ks. Mariusza Mika – przewodniczącego KZK, pierwszą konferencję (,,Służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał”) wygłosił ks. Tadeusz Skrzypczak. Zasygnalizował, abyśmy przyjęli się do głębi serca tymi, którzy nie znają Chrystusa, gdyż koniec jest bliski i jest już bardzo mało czasu. Zapytał wprost, dlaczego służymy na jedną czwartą etatu. W końcowej części konferencji zapowiedział nową wiosnę dla Kościoła, tylko trzeba powiedzieć Bogu TAK. Zachęcił do modlitwy CREDO, gdyż wchodzimy w Rok Wiary. Wiara nie jest sprawą prywatną – zaznaczył – ktoś nam ją przekazał, więc i do nas należy przekazywanie jej innym. Przypomniał też, że każdy świecki jest odpowiedzialny za Kościół i powołany do służby w nim.

         Poruszające były świadectwa, jak dziś można służyć w Kościele i ewangelizować swoim życiem i słowem. Po przerwie obiadowej były konferencje poświęcone ewangelizacji: ,,Chrystus posyła uczniów” (ks. W. Nowacki), ,,O Nowej Ewangelizacji co mówi Kościół dziś” (Marcin Wiśniewski) i ,,Co znaczy Ewangelizacja z mocą” (Inga Pozorska). Następnie ks. Mariusz zainicjował modlitwę o podjęcie dzieła ewangelizacji, gdyż jest to nasze zadanie. Kulminacją pierwszego dnia była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Andrzej Czaja. W homilii zachęcał, by wychodzić z Ewangelią do tych, którzy są niepraktykujący. Mamy prosić Ducha Świętego, by nas używał i uzdalniał, wyposażając w charyzmaty. Powiedział, że chrześcijanin, który nie jest rozradowany, jest jeszcze przed Paschą, gdyż nawet największe trudności i prześladowania nie zabiją radości. To bardzo poruszyło nasze serca i pobudziło do podjęcia zadania głoszenia Ewangelii. Przez cały dzień uwielbienie śpiewem i tańcem prowadziła Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.


Zesłanie Ducha Świętego 2012

         W dniu 27 maja 2012r wspólnoty naszej diecezji spotkały się w Ciechanowcu na wspólnym świętowaniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Spotkanie odbyło się w dworku myśliwskim na terenie Muzeum Rolnictwa. Przybyły wszystkie wspólnoty z naszej diecezji wraz z ks. Robertem Figurą, koordynatorem,  ks. Andrzej Witerskim, przedstawicielem rady pastoralnej oraz ks. Karolem Lipczyńskim,  opiekunem ciechanowieckiej wspólnoty ,,Emmanuel”.

           Świętowanie rozpoczęliśmy radosną modlitwą uwielbienia Pana. Następnie był wspólny poczęstunek i świadectwa na temat: Co mi daje bycie w Odnowie w Duchu Świętym. Obejrzeliśmy też film o tym, jak powstała Odnowa pt. ,, Nowa Piędziesiątnica”.

          Przed godziną 18.00 udaliśmy się do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, by wspólnie uczestniczyć we Mszy św. z posługą modlitewną o uzdrowienie. Eucharystii przewodniczył ks. Andrzej Witerski, ks. Robert modlił się za wszystkie nasze wspólnoty, a ks. Karol sprawował Eucharystię w intencji wspólnoty ,,Emanuel”.

          Po zakończonej Mszy św. wszyscy z radością wróciliśmy do naszych domów.

         Zdjęcia w zakładce Galeria.


Wigilia Zesłania Ducha Swiętego 2012

          Wieczorem 26 maja 2012 r. nasza wspólnota spotkała się w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, by przed Najświętszym Sakramentem przyzywać Ducha Świętego. Dziękując za dar wspólnoty, prosiliśmy, by Duch Święty rozbudził w nas złożone już charyzmaty udzielił nowych darów dla nas, naszych rodzin, parafii i Kościoła. Tego wieczoru poczuliśmy się jak apostołowie w wieczerniku zgromadzeni wokół Jezusa przy boku Maryi – Matki Ciechanowieckiej. Ubogaceni darami wróciliśmy do domów, by następnego dnia przyjąć z radością wszystkich przybyłych na świętowanie  Uroczystości Zesłania Ducha Świętego i służyć na Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie oraz świadczyć swym życiem o Jezusie w mocy Ducha Świętego.


IX OSCH 2012

            W dniach 28-29 stycznia 2012 roku odbyły się IX Ostrołęckie Spotkania Charyzmatyczne. Jak co roku hala widowiskowo – sportowa wypełniła się do ostatniego miejsca członkami i sympatykami Odnowy w Duchu Świętym. Z naszej wspólnoty w pierwszym dniu uczestniczyło 7 osób, natomiast w drugim ponad 20.

          Cały sobotni dzień był poświecony modlitwie. Gości powitał ,,wysłannik z nieba”, czyli Norbert Dawidczyk w stroju anioła – wiceprzewodniczący KZK, główny organizator spotkania. Udzielił nam ważnych wskazówek, jak mamy żyć, by dostać się do nieba. Słowo wstępne wygłosił ks. Robert Sulich, poprzedni opiekun wspólnoty ,,Wypłyń na głębię” Modlitwę uwielbienia poprowadził ks. Wojciech Nowacki – rektor seminarium w Łomży, obecnie również członek podkomitetu ICCRS ds. Europy. Następnie wysłuchaliśmy Katechezy ,,Dlaczego się modlić?” wygłoszonej przez o. Leszka Mądrzyka. Zwrócił on uwagę na jakość naszych modlitw i brak czasu na modlitwę, uleganie pokusie aktywizmu (przykład ewangelicznej Marty). Zaznaczył, że Marta i Maria „w nas” mają się wzajemnie wspierać, a nie konkurować. Jako szkołę modlitwy zaproponował adorację, namiot spotkania i różaniec. Po wygłoszonej katechezie Beata Towarek – koordynatorka z diecezji elbląskiej prosiła wraz z nami o rozbudzenie pragnienia modlitwy osobistej, a po przerwie obiadowej Monika i Marcin Gajdowie zachęcali nas do oddawania chwały Panu tańcem. Drugą konferencję pt. ,,Jak stawać się człowiekiem modlitwy?” wygłosił o. Andrzej Bielat – dominikanin, misjonarz na Ukrainie i w Rosji. Postawił pytanie, dlaczego się nie modlimy. Modlitwę porównał z jedzeniem. Dziecko musi jeść, a dorosły chce jeść. Dziecko musi sie modlić, a dojrzały człowiek powinien chcieć się modlić. Dopóki jestem dzieckiem ,,muszę się modlić”. Po tej katechezie wysłuchaliśmy koncertu Wioli Brzezińskiej. Kulminacyjnym punktem kończącym sobotnie spotkanie była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Stanisław Stefanek. W homilii powiedział, że jeśli Pan Bóg kogoś zaprasza do jakiegoś dzieła, to wcześniej wyprowadza go na pustynię. Jako przykład podał Abrahama, Mojżesza i Jezusa. Pan Bóg zaprasza na pustynię, aby się tam z człowiekiem „dogadać”. Ubogaceni w treści duchowe, późnym wieczorem wróciliśmy szczęśliwie do swoich domów.

            Drugi dzień OSCH, po zawiązaniu wspólnoty, przedstawieniu prelegentów oraz powitaniu się nawzajem, rozpoczął się konferencją ,,Przebaczenie drogą do wewnętrznej wolności”. Mówcą był ks. Krzysztof Wons. Katechezę oparł na przypowieści o synu marnotrawnym. Powiedział, że to historia każdego z nas. Jeśli chodzę w masce – twarzy twardziela, to nie mam możliwości spojrzenia we własne serce. Oddalając się od Ojca, tracę klimat darmowej miłości. Miłość zaczyna się przez wtulanie się w miłosierne serce Boga. Musimy przyznać się do swoich słabości i zaprosić Pana Jezusa do tych miejsc, bo sami sobie nie poradzimy. Nasz grzech porównał do stajni i wytłumaczył, dlaczego Jezus urodził się w stajence – bo wiedział, że tam spotka człowieka. Drugą konferencję nt. ,,Trudna droga przebaczenia” wygłosiła Ida Nemirowska. Zaznaczyła w niej, że przebaczenie jest procesem i dokonuje się w czasie. Mówiła, że jeśli chcemy upodobnić się do Jezusa, to mamy kochać i przebaczać tak jak On i mamy się od Niego uczyć, jak traktować tych, którzy nas ranią. Kulminacyjnym wydarzeniem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski. W homilii wzywał nas, byśmy zatroszczyli się o głoszenie wieści o Jezusie w całej okolicy. Oprawę muzyczną i uwielbienie poprowadziła Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej.