XIII OSTROŁĘCKIE SPOTKANIE CHARYZMATYCZNE

W dniach 5-7.02.2016r. odbyło się w Ostrołęce XIII Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne. Jak co roku, każdego dnia hala sportowa była wypełniona po brzegi uczestnikami tego charyzmatycznego spotkania. Po raz pierwszy w tym roku OSCh odbywało się przez trzy dni, gdyż spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem i stale wzrasta ilość chętnych. Gospodarzem tych spotkań jest ostrołęcka wspólnota Odnowy w Duchu Św. „Wypłyń na głębię”. Każdy dzień miał podobny program, rozpoczynał się powitaniem i zawiązaniem wspólnoty, a kończył Eucharystią. Różnił się natomiast tematyką – piątek był w całości poświęcony „Jego Miłosierdziu”, sobota „Jego Mądrości”, a niedziela „Jego Marzeniom”.

W ciągu tych trzech dni wysłuchaliśmy wielu ciekawych konferencji i świadectw. Było też wiele możliwości, aby wielbić Boga. Przez dwa dni modlitwę uwielbienia prowadził zespół „Kadosz”, a w niedzielę „OdNowa” z Białegostoku. Gościem honorowym była Katarina Lachmanova z Pragi – specjalistka w dziedzinie duchowości i psychologii, która podzieliła się swoją wiarą i wiedzą, głosząc kilka konferencji. Drugim szczególnym gościem był Ireneusz Krosny, który jak na mima przystało, całym swoim ciałem wygłosił konferencję nt.: „Niebo jest dla każdego”. Ukazał, że życie chrześcijanina to życie z pasją, a bycie katolikiem to podstawa do chluby.

W piątek wszystkich zgromadzonych powitał radośnie Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów i główny inicjator tych spotkań. Z racji, że w tym roku obchodzony jest Rok Miłosierdzia konferencjom przyświecał również ten temat. O tym, czym jest miłosierdzie i przebaczenie pouczyła nas Lucyna Słup – psychoterapeuta z Warszawy. Powiedziała między innymi, że potrzebujemy nieustannie wielbić tajemnicę Bożego Miłosierdzia, bo z tego płynie miłość i pokój. Nie poniesiemy tego innym, czego sami nie otrzymamy. Zachęcała, aby szczególnie teraz zatrzymać się, aby odkryć na nowo Boże Miłosierdzie i kontemplować je. Uświadomiła nam, że trudno jest nam przyjmować Boże Miłosierdzie, ponieważ my jesteśmy ograniczeni, a ono jest nieograniczone. Dała też do myślenia, aby się zastanowić, kto w mojej rodzinie, wśród najbliższych potrzebuje miłosierdzia i wybaczenia, i co dla nich zrobię w tym roku.

Sobota była poświęcona „Jego Mądrości”. Jego Mądrość to Boża Mądrość, która jest dość daleka od naszej mądrości. Uzmysłowiła nam to Katarina Lachmanova w swojej konferencji. Powiedziała też, że mądrość Boża dość często wydaje się głupstwem u ludzi, a jednak rzeczywistość jest inna. To mądrość ludzka jest głupstwem względem Bożej Mądrości. Zachęcała, aby modlić się o Bożą mądrość jak Salomon. Kto modli się o Ducha Św. to również modli się o Mądrość Bożą, bo Duch Św. jest mądrością. Wszyscy potrzebujemy Mądrości Bożej, abyśmy byli miłosierni w praktyce. Aby zaczerpnąć Mądrości Bożej, potrzeba mieć ścisłą, osobową relację z Jezusem, którą budujemy słuchając Jego Słowa, a tu potrzebna jest cisza. W swej konferencji Katarina wzywała nas, abyśmy nie byli obojętni na swoją krew, czyli na swoich najbliższych i domowników, gdyż im najtrudniej jest świadczyć Boże Miłosierdzie. Tego dnia mieliśmy też przyjemność wysłuchać konferencji ks. Marka Dziewięckiego pt. „Zagrożenia duchowe – moje wewnętrzne głody”. W swoim przemówieniu poruszył temat wewnętrznego głodu i omówił, na czym polega głód szczęścia, ulgi i Bożego Miłosierdzia. Powiedział, że jesteśmy zachłannie głodni szczęścia, lecz najczęściej szukamy go tam, gdzie go nie można znaleźć, gdyż szukamy szczęścia łatwo osiągalnego. Jeśli kochamy prawdziwie, to jesteśmy szczęśliwi i przeżywamy radość. Jeśli nie realizujemy pierwszego głodu, to pojawia się drugi, głód ulgi. Jeśli będę się bardzo skupiał na swoim problemie, to będę coraz bardziej nieszczęśliwy. Zachęcał, aby nie szukać łatwej ulgi, ale szczęśliwej ulgi i modlić się o swoje nawrócenie, jeśli chcę być miłosierny dla siebie. Kończąc konferencję podsumował, aby tak kochać, aby innym chciało się ze mną żyć.

Bardzo ciekawa była również niedzielna konferencja, nt. „Czy Jezus jest marzycielem”, którą wygłosił w sposób bardzo radykalny Marcin Jakimowicz – redaktor „Gościa niedzielnego”. Wzywał nas do modlitwy uwielbienia, gdyż całe Niebo raduje się, gdy wielbimy Jezusa. Ostrzegał natomiast przed szemraniem i narzekaniem, dając za przykład pokolenie Dana, które przez jęczenie i narzekanie nie weszło do Ziemi Obiecanej. Wzywał do tego, abyśmy jak najszybciej zaczęli ogłaszać Królestwo Boże poprzez swoje czyny i zmieniać świat Bożym błogosławieństwem, gdyż całe stworzenie czeka na objawienie się synów Bożych.

Zdjęcia w zakładce Galeria.


Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe 10.01.2016

 DIECEZJALNE SPOTKANIE OPŁATKOWE Tradycyjnie jak co roku w Uroczystość Chrztu Pańskiego Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Diecezji drohiczyńskiej zgromadziły się na spotkaniu opłatkowym z Księdzem Biskupem Tadeuszem Pikusem. Spotkanie miało miejsce w dniu 10.01 2016 r. w samym sercu diecezji,czyli w Seminarium Duchownym w Drohiczynie. Na to spotkanie przybyły wszystkie wspólnoty naszej diecezji:„Dobry Pasterz „ z Bielska Podlaskiego,która była gospodarzem tegorocznego spotkania,„Effata” z Hajnówki,”Emmanuel „z Ciechanowca,”Radość w Panu”z Sokołowa Podlaskiego,

”Mocni Duchem”z Węgrowa,najmłodsza wspólnota z Brańska,oraz „Oblubienica Ducha Świętego”z Hodyszewa, która skupia ludzi z trzech diecezji między innymi naszej, i kilkunastu parafii. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Eucharystia w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem J .E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa ,wraz z przybyłymi księżmi:ks. Andrzejem Witerskim diecezjalnym koordynatorem,ks. Henrykiem Woźnowskim sdb ,opiekunem wspólnoty z Sokołowa Podlaskiego, ks Piotrem Karwowskim,opiekunem wspólnoty z Węgrowa i klerykami. Obecny był również rektor WSD w Drohiczynie ks prof. dr hab. Tadeusz Syczewski. W homilii ks. bp nawiązując do obchodzonego Chrztu Pańskiego ukazał potrzebę odkrywania daru,jakim jest dla nas chrzest. Przypomniał ,że Chrzest Chrystusa zapowiadał przyjęcie tego obrzędu jako Sakramentu dla każdego człowieka. Nawiązał również do obchodzonej w tym roku 1050 rocznicy przyjęcia Chrztu przez Polskę,przypominając,że dał on nam nowe światło i życie i ukształtował w nas nowe stworzenie, gdyż przez chrzest człowiek rodzi się do życia wiecznego. Wspominając swoje doświadczenia z pracy w Związku Radzieckim, wskazał na potrzebę uświadomienia sobie wartości tego sakramentu. Ksiądz Biskup podzielił się radością ze spotkania z pełną wiary staruszką , która przez dziesiątki lat udzielała tamtejszej ludności chrztu z wody,przekazując im w bardzo prosty sposób kerygmat wiary. Dzięki posłudze tej kobiety ludzie wytrwali w wierze i nadziei. Dla nas było to również budujące świadectwo. Po zakończonej Eucharystii i pasterskim błogosławieństwie udaliśmy się do seminaryjnego reflektarza na dalszą część spotkania. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego o Bożym Narodzeniu ,które odczytał Dawid -lider sokołowskiej wspólnoty. Następnie Ksiądz Biskup poświęcił opłatki . W imieniu wszystkich zgromadzonych Ewa Koc -lider wspólnoty z Bielska Podlaskiego wraz ze Sławkiem Gago z Węgrowa złożyli Ks. Biskupowi życzenia . Nasi koordynatorzy Ks. Andrzej Witerski i Jadwiga Porzezińska podziękowali za sprawowaną w naszej intencji Eucharystię i rozpoczęli zwyczaj łamania się opłatkiem i składanie życzeń. Po radosnym przełamaniu się opłatkiem zasiedliśmy do suto zastawionych stołów w różne smakołyki , które przygotowały nasze wspólnoty. Śpiewając kolędy radowaliśmy się darem tego spotkania. Wysłuchaliśmy występów naszych młodych kolędników, którzy wykonali kolędy na różnych instrumentach. To pięknie,że dzieci z naszych rodzin są razem z nami i uczestniczą w takich spotkaniach uświetniając je swoją obecnością,a my możemy im przekazywać tradycję.

Zdjęcia w zakładce Galeria.


III ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ JEDNOŚCI

Dnia 10.10.2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. K. Kluka w Rudce odbył się III Archidiecezjalny Dzień Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Licznie przybyłych gości powitali ks. Andrzej Witerski i Jadwiga Porzezińska – koordynatorzy diecezji drohiczyńskiej i gospodarze wydarzenia. Swoją obecnością zaszczycił nas JE ks. bp Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński. Przybyli także koordynatorzy wspólnot: z archidiecezji białostockiej ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka oraz z diecezji łomżyńskiej ks. Wojciech Nowacki i Katarzyna Sadowska. Obecna była również pani dyrektor ZSCKR Halina Leszczyńska wraz z małżonkiem.

Ponad 700 osób z trzech diecezji zjednoczyło się wokół wezwania: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”, aby wspólnie się modlić i formować. Spotkanie przebiegało w atmosferze radosnego uwielbienia Pana Jezusa. Ks. bp Tadeusza Pikusa w rozważaniu wstępnym ukazał potrzebę odkrywania prawdy o miłości Boga względem każdego człowieka. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności mamy kochać i akceptować siebie samych – takimi, jakimi autentycznie jesteśmy, aby potem móc dzielić się tą miłością z innymi. Akcentował potrzebę poznawania Boga, który jest Źródłem prawdziwej i największej miłości, dającej nadzieję wiecznego szczęścia. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy też dwóch konferencji: „Ostatni rozkaz”, którą wygłosił ks. Wojciech Nowacki z Łomży i „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą” – ks. Andrzeja Drapały z Kielc.

Ks. Wojciech nawiązał do hasła zaczerpniętego z Ewangelii św. Marka, które było myślą przewodnią spotkania. Chociaż słowa „Ostatni rozkaz” brzmią bardzo stanowczo, mówca wyjaśnił, że Jezus nie wydaje poleceń niczym dowódca wojskowy. On nie chce mieć niewolników ani najemników, lecz przyjaciół, którzy z miłością i radością pójdą na cały świat, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Prelegent zaznaczył, że słowo „idźcie” oznacza posłanie, pokazanie drogi, ukazanie celu, a nie życiowego przymusu. Każdy, kto osobiście doświadczył spotkania z Jezusem, nie może zatrzymać tego wydarzenia tylko dla siebie, lecz pragnie mówić o tym każdemu człowiekowi z radością i entuzjazmem. To właśnie jest istota chrześcijaństwa – nieść radość, miłość, zdobywać ludzkie serca dla Jezusa.

W drugiej konferencji ks. Andrzej Drapała mówił o znakach towarzyszącym ludziom wierzącym. Ukazał Eucharystię jako najbardziej charyzmatyczne wydarzenie Kościoła. W tym Sakramencie Pan Jezus przychodzi z całą mocą swoich charyzmatów. Jednym ze znaków charyzmatycznych są świadectwa uzdrowienia. Kapłan podzielił się świadectwem swojego uzdrowienia, które dokonało się dzięki modlitwie i ufności w Boże obietnice. To bardzo budowało naszą wiarę w to, że Pan Bóg czuwa nad swoim Słowem, aby je wypełnić.

Podczas przerwy na kawę i herbatę uczestnicy mogli rozkoszować się pysznymi ciastami, które upiekły „charyzmatyczne kucharki” z diecezji drohiczyńskiej. Po obiedzie, o godz.15.00 ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka poprowadzili modlitwę uwielbienia Bożego Miłosierdzia i otwarcia się na przyjęcie każdego daru, którego Pan Jezus zechce nam udzielić. Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, na którą zaproszono wszystkich chętnych z okolicznych miejscowości. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania kilku świadectw jako dowodów Bożego działania w życiu człowieka.

Dzień Jedności był też okazją do spotkań z ludźmi wiary, wymiany zdań, wzajemnej życzliwości oraz nabycia chrześcijańskiej literatury. Drohiczyńscy koordynatorzy, zamykając III Archidiecezjalny Dzień Jedności, podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego charyzmatycznego wydarzenia.

Zdjęcia w zakładce Galeria


Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie

W dniach 1-4 października 2015r odbyła się Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie.

Wzięło w niej udział ponad 500 osób z około 36 krajów. Z naszej diecezji pojechały 4 osoby ze wspólnot z Sokołowa Podlaskiego „Radość w Panu” i ze wspólnoty z Węgrowa. Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Europo rozraduj się! Jestem z tobą! Nie skupiaj się na problemach! „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (to główny temat konferencji). Europo nie jesteś „Starą Słabą Panią”. Raduj się Europo! Bóg wylewa na ciebie olejek radości. Konferencja to krok milowy dla Europy. Europo słuchaj Boga! Nie bój się! Oczekuj znaków i cudów! Europo jesteś kontynentem, który Bóg kocha. Nie trać sprzed oczu wizji „Ziemi Obiecanej”. Nadszedł czas, abyśmy jako Odnowa Charyzmatyczna w Europie, odzyskali  „Nową Ziemię Obiecaną”. Nadszedł czas aby ponownie skupić się na Panu a nie na problemach i ubóstwie. Nadszedł czas by znowu żyć w mocy Ducha Świętego.

Weekend w Warszawie był czasem skupiania się nad tożsamością i powołaniem. Dr Mary Healy (USA) mówiła o życiu w mocy Ducha. Duch Święty jest jedyną odpowiedzią na problemy dnia dzisiejszego. Pan wzywa nas do życia w tym nurcie łaski jakim jest Odnowa Charyzmatyczna. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy nie znają Boga. Bóg jest kochającym Ojcem. Jego dzieci potrzebują uzdrowienia i nadziei. Czas uleczyć ranę duchowego sieroctwa dzieci bożych. Kościół to szpital polowy a my jesteśmy wezwani aby wyjść na to pole i uzdrawiać w mocy Ducha Świętego. Mary Healy zachęcała uczestników aby nie zaniedbywać łaski Chrztu w Duchu Świętym i Jego darów. Podkreślała wyraźnie „życie nadprzyrodzone musi być normalnym stanem dla nas chrześcijan”.

Dr Johannes Hartl (Niemcy), założyciel  „Domu Modlitwy” w Augsburgu, mówił o dzisiejszej sytuacji w Europie (uchodźcy, sytuacja społeczeństwa, Kościoła i Odnowy). Stwierdził, że chrześcijanie mają zawsze wybór dwóch opcji: Opcja 1 „umocnieni przez Boga” jest zawsze lepsza niż druga „zastraszeni”. Pytał co jest lepsze: kryzys w Europie czy zalęknieni chrześcijanie? Strach i lęk prowadzą do zniewolenia. O wiele lepiej jest  żyć w wolności synów i córek Boga! Tylko wtedy możemy się zmierzyć z problemami dnia dzisiejszego i w ten sposób ujrzeć zwycięstwo jakiego doświadczył Dawid w obliczu Goliata. Johannes kontynuował „Świat się zmienia, ale nie popełniajmy błędu próbując wieść życie wygodne – ewangelizacja jest zawsze wymagającym wezwaniem! Według Johannesa są trzy obszary na których powinna się skupiać  Odnowa w ciągu najbliższych lat:

  1. Jasne biblijne i praktyczne nauczanie
  2. Zachęcanie do głębokiego życia modlitwą
  3. Odważne i otwarte na posługiwanie charyzmatami przywództwo.

 

 

W godzinach popołudniowych odbywały się warsztaty, w których mieliśmy możliwość pogłębienia tematów poruszanych podczas konferencji.

Posługę uwielbienia śpiewem prowadziła żywa i pełna entuzjazmu grupa młodych charyzmatyków z Holandii o nazwie  „Drabina Jakubowa”, która z mocą pomagała nam wejść w obecność Pana. Każdy wieczór podczas konferencji kończył się wspaniałą modlitwą uwielbienia podczas której doświadczaliśmy potężnej obecności Pana pośród nas.

Eucharystiom przewodniczyli biskupi z Polski, którzy przybyli na spotkanie z nami, oraz dwaj biskupi, którzy uczestniczyli w całej konferencji: Ks. Bp Bronisław Dębowski i Ks. Abp Kevin McDonald  z Anglii.

Na zakończenie konferencji Michelle Moran z Anglii ponownie zachęcała wszystkich aby kroczyć i żyć  w wolności dzieci bożych w mocy Ducha Św. Ta pełna mocy Ducha Świętego konferencja była ogromną zachętą aby otwierać się na nowe tsunami Ducha Świętego w Europie!

Zdjęcia w zakładce Galeria.


XX OGÓLNOPOLSKIE CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

W dniach 15-16.05.2015 roku odbyło się w Częstochowie XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Przeżywane było w szczególnym czasie, ponieważ Odnowa w Duchu Świętym w Polsce w tym roku świętuje 40-lecie swego istnienia. Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie było również aktem dziękczynienia za dar Odnowy. Piątek był poświęcony spotkaniu wszystkich odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym, a więc kapłanów opiekujących się wspólnotami, koordynatorów, liderów i animatorów. Na to spotkanie przybyli również odpowiedzialni naszych drohiczyńskich wspólnot na czele z koordynatorami ks. Andrzejem Witerskim i Jadzią Porzezińską. Spotkanie odbywało się w hali „Polonia”, która tego dnia była wypełniona w całości i skupiła ok.2 tys. uczestników. Sobota była dniem otwartym. Na jasnogórskie błonie przybyło ok. 50 tys. członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym, a po południu liczba uczestników jeszcze znacznie wzrosła. Tym razem dopisała nam piękna, słoneczna pogoda.
W piątek po powitaniu nas przez ogólnopolskich koordynatorów ks. Sławomira Płusę i Norberta Dawidczyka, zawiązaniu wspólnoty i modlitwie wysłuchaliśmy konferencji pod tytułem „Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w Polsce”. Wygłosił ją Marek Nowicki-historyk, dziennikarz i dokumentalista. W swym przemówieniu w bardzo szczegółowy i uporządkowany sposób przypomniał wydarzenia, które miały miejsce w wielu miejscach w Polsce i były związane z działaniem Ducha Świętego. Nazwał je strumieniami łaski. Przypomniał tych kapłanów, którzy jako pierwsi przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Byli nimi ks. Marian Piątkowski, ks. Franciszek Blachnicki i ks. Stanisław Nagy. Podróżowali oni po Polsce i gdzie przebywali działy się cuda. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na rok 1975, gdyż w tym czasie w różnych miejscach bardzo obficie Duch Święty przychodził i dawał nowe doświadczenie modlitwy, nowe doświadczenie wiary. W sercach ludzi pojawiło się nieodparte pragnienie, aby się tym dzielić. Zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty modlitewne, których głównym celem było pragnienie trwania razem na modlitwie i radosne uwielbianie Boga. Wspominając tamte wydarzenia uświadomiliśmy sobie jakim wielkim darem jest Odnowa, którą otrzymaliśmy jako dar oraz jako zadanie – ewangelizacja. Jubileusz jest więc spojrzeniem w przyszłość, żeby nadal prosić Ducha Świętego, aby działał z nową mocą w Polskim Kościele. Również jest zaproszeniem do nowej ewangelizacji. Modliliśmy się o ten zwrot w Odnowie, abyśmy z większą świadomością byli uczniami Pana Jezusa, którzy dzielą się Ewangelią. Nie możemy się zatrzymywać tylko na tym, że jest fajnie, przyjemnie, sympatycznie i miło, lecz mamy uwierzyć w moc Pana Jezusa, Dary Ducha Świętego, charyzmaty, i w ten sposób mamy służyć ludziom.
Na piątkowym spotkaniu zabrał głos ks. bp Bronisław Dębowski-wieloletni delegat Episkopatu Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. W swym wystąpieniu powiedział między innymi: ,,Czuję wielką radość, cieszę się bardzo że tak świetnie przygotowane jest to spotkanie, i że taka ogromna ilość ludzi przyszła. Mam nadzieję, że coś z sobą wyniosą dobrego, i ja też- przeżycia osobiste Boga w Duchu Świętym, że to nie jest jakaś rzeczywistość teoretyczna, tylko, że to rzeczywiście jest Bóg, Stwórca, Zbawiciel i Uświęciciel. O to się modlę i za to dziękuję, że taka masa ludzi przychodzi. Jasna Góra jest już dla nas takim miejscem i nie tylko dla nas, ale dla wszystkich w Polsce-o ile się nie mylę, to 40 lat temu zaczęliśmy się spotykać właśnie tu, na Jasnej Górze”.
Tego dnia drugą konferencję wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś-biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej nt: ,,Przełożeństwo jest służbą, na wzór Jezusa Chrystusa”. Pouczył nas, aby nie dawać władzy tym, którzy nie potrafią zarządzać własnym domem. Mamy też przypatrywać się, czy ci ludzie kochają służbę i mają dar budowania wspólnoty, czy tylko chcą rządzić. Najpierw powinniśmy dać Jezusowi umyć sobie nogi, aby potem móc służyć z miłością. Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp Józefa Górzyńskiego, odpowiedzialnego – od tego roku z ramienia Episkopatu za Odnowę w Polsce. W wygłoszonej homilii wzywał zebranych, aby rozpoznawali swoje dary i nimi służyli. Powiedział że, świat poganieje, mnożą się fałszywi nauczyciele, a my mamy do wykonania pracę, do której wzywa nas nasz Mistrz. Tego dnia wysłuchaliśmy jeszcze jednej konferencji, którą wygłosił już wcześniej wspomniany ks. Sławomir Płusa. W swym wystąpieniu mówił jak ma wyglądać Ewangelizacja z mocą. Przestrzegał przed ewangelizacją sobą, propagandą ewangelizacyjną, ewangelizacją z przemocą, która jest obecnie podstawową strategią złego ducha.
W sobotę zgromadzonych na jasnogórskich błoniach pielgrzymów powitali ks. Sławomir Płusa i Norbert Dawidczyk. Tak jak poprzedniego dnia zabrał głos ks. bp Bronisław Dębowski. Tym razem przypomniał radosną wiadomość, jak przed 40 laty, wracając ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał przez rok, i gdzie spotkał się z Odnową w Duchu Świętym, a było to w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1975 roku otrzymał Chrzest w Duchu Świętym. Po powrocie do Polski zauważył, że już w Polsce rozpoczęła się Odnowa w Duchu Świętym. Potem zaczęły się spotkania ogólnopolskie – Czuwania na Jasnej Górze. Podzielił się również wielką radością bycia z nami co roku i trwania na modlitwie uwielbienia Boga, który jest miłością. W imieniu paulinów, zebranych pod szczytem powitał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Przypomniał nam słowa św. Jana Pawła II: ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”, które wypowiedział papież na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Wzywał, aby to wołanie papieża każdy odniósł do siebie i modlił się o odnowę oblicza swego serca, a dziś szczególnie będąc tu na Jasnej Górze w Domu Matki. W programie spotkania znalazły się również konferencje, a wśród nich prelekcja o początkach Odnowy w Duchu Świętym, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze, które poprowadził ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta z Magdalenki. Po południu z uczestnikami Czuwania spotkał się abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski. ,,Pozdrawiam was jako radosną wiosnę Kościoła, niezależnie od tego, ile macie lat” powiedział w swym przemówieniu. Podziękował wszystkim zgromadzonym za to, że przez dziesiątki lat jesteśmy wierni i uczestniczymy w corocznych Czuwaniach Odnowy w Duchu Świętym. Ksiądz arcybiskup poprowadził modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Centralnym punktem spotkania była Msza św. o godzinie 16.30, której przewodniczył bp. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W swym powitaniu powiedział: ,,Bardzo się cieszę że mogę razem z wami wzywać Duch Świętego w tym miejscu, nad tym ołtarzem, nad naszymi sercami. Dziękujemy za ludzi Ducha, za świętego Andrzeja Bobolę, ale i za tych ludzi, którzy przez 40 lat tworzyli dzieło Odnowy w Duchu Świętym na naszej ziemi, za różne charyzmaty, osobowości, za to wszystko dziękujemy Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym”. Biskup głosił również homilię. Zaś oprawę muzyczną poprowadził zespół ,,Gospel Rain” z Lublina.

Zdjęcia w zakładce Galeria.

 


Strona 5 z 10« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »