III ARCHIDIECEZJALNY DZIEŃ JEDNOŚCI

Dnia 10.10.2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. K. Kluka w Rudce odbył się III Archidiecezjalny Dzień Jedności wspólnot Odnowy w Duchu Świętym. Licznie przybyłych gości powitali ks. Andrzej Witerski i Jadwiga Porzezińska – koordynatorzy diecezji drohiczyńskiej i gospodarze wydarzenia. Swoją obecnością zaszczycił nas JE ks. bp Tadeusz Pikus – biskup drohiczyński. Przybyli także koordynatorzy wspólnot: z archidiecezji białostockiej ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka oraz z diecezji łomżyńskiej ks. Wojciech Nowacki i Katarzyna Sadowska. Obecna była również pani dyrektor ZSCKR Halina Leszczyńska wraz z małżonkiem.

Ponad 700 osób z trzech diecezji zjednoczyło się wokół wezwania: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”, aby wspólnie się modlić i formować. Spotkanie przebiegało w atmosferze radosnego uwielbienia Pana Jezusa. Ks. bp Tadeusza Pikusa w rozważaniu wstępnym ukazał potrzebę odkrywania prawdy o miłości Boga względem każdego człowieka. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności mamy kochać i akceptować siebie samych – takimi, jakimi autentycznie jesteśmy, aby potem móc dzielić się tą miłością z innymi. Akcentował potrzebę poznawania Boga, który jest Źródłem prawdziwej i największej miłości, dającej nadzieję wiecznego szczęścia. Zgodnie z programem wysłuchaliśmy też dwóch konferencji: „Ostatni rozkaz”, którą wygłosił ks. Wojciech Nowacki z Łomży i „Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą” – ks. Andrzeja Drapały z Kielc.

Ks. Wojciech nawiązał do hasła zaczerpniętego z Ewangelii św. Marka, które było myślą przewodnią spotkania. Chociaż słowa „Ostatni rozkaz” brzmią bardzo stanowczo, mówca wyjaśnił, że Jezus nie wydaje poleceń niczym dowódca wojskowy. On nie chce mieć niewolników ani najemników, lecz przyjaciół, którzy z miłością i radością pójdą na cały świat, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Prelegent zaznaczył, że słowo „idźcie” oznacza posłanie, pokazanie drogi, ukazanie celu, a nie życiowego przymusu. Każdy, kto osobiście doświadczył spotkania z Jezusem, nie może zatrzymać tego wydarzenia tylko dla siebie, lecz pragnie mówić o tym każdemu człowiekowi z radością i entuzjazmem. To właśnie jest istota chrześcijaństwa – nieść radość, miłość, zdobywać ludzkie serca dla Jezusa.

W drugiej konferencji ks. Andrzej Drapała mówił o znakach towarzyszącym ludziom wierzącym. Ukazał Eucharystię jako najbardziej charyzmatyczne wydarzenie Kościoła. W tym Sakramencie Pan Jezus przychodzi z całą mocą swoich charyzmatów. Jednym ze znaków charyzmatycznych są świadectwa uzdrowienia. Kapłan podzielił się świadectwem swojego uzdrowienia, które dokonało się dzięki modlitwie i ufności w Boże obietnice. To bardzo budowało naszą wiarę w to, że Pan Bóg czuwa nad swoim Słowem, aby je wypełnić.

Podczas przerwy na kawę i herbatę uczestnicy mogli rozkoszować się pysznymi ciastami, które upiekły „charyzmatyczne kucharki” z diecezji drohiczyńskiej. Po obiedzie, o godz.15.00 ks. Jarosław Ciuchna i Bożena Krzywicka poprowadzili modlitwę uwielbienia Bożego Miłosierdzia i otwarcia się na przyjęcie każdego daru, którego Pan Jezus zechce nam udzielić. Kulminacyjnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie, na którą zaproszono wszystkich chętnych z okolicznych miejscowości. Uczestnicy mieli okazję wysłuchania kilku świadectw jako dowodów Bożego działania w życiu człowieka.

Dzień Jedności był też okazją do spotkań z ludźmi wiary, wymiany zdań, wzajemnej życzliwości oraz nabycia chrześcijańskiej literatury. Drohiczyńscy koordynatorzy, zamykając III Archidiecezjalny Dzień Jedności, podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tego charyzmatycznego wydarzenia.

Zdjęcia w zakładce Galeria


Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie

W dniach 1-4 października 2015r odbyła się Europejska Konferencja Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Warszawie.

Wzięło w niej udział ponad 500 osób z około 36 krajów. Z naszej diecezji pojechały 4 osoby ze wspólnot z Sokołowa Podlaskiego „Radość w Panu” i ze wspólnoty z Węgrowa. Konferencja odbyła się w auli Uniwersytetu im Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Europo rozraduj się! Jestem z tobą! Nie skupiaj się na problemach! „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię” (to główny temat konferencji). Europo nie jesteś „Starą Słabą Panią”. Raduj się Europo! Bóg wylewa na ciebie olejek radości. Konferencja to krok milowy dla Europy. Europo słuchaj Boga! Nie bój się! Oczekuj znaków i cudów! Europo jesteś kontynentem, który Bóg kocha. Nie trać sprzed oczu wizji „Ziemi Obiecanej”. Nadszedł czas, abyśmy jako Odnowa Charyzmatyczna w Europie, odzyskali  „Nową Ziemię Obiecaną”. Nadszedł czas aby ponownie skupić się na Panu a nie na problemach i ubóstwie. Nadszedł czas by znowu żyć w mocy Ducha Świętego.

Weekend w Warszawie był czasem skupiania się nad tożsamością i powołaniem. Dr Mary Healy (USA) mówiła o życiu w mocy Ducha. Duch Święty jest jedyną odpowiedzią na problemy dnia dzisiejszego. Pan wzywa nas do życia w tym nurcie łaski jakim jest Odnowa Charyzmatyczna. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy nie znają Boga. Bóg jest kochającym Ojcem. Jego dzieci potrzebują uzdrowienia i nadziei. Czas uleczyć ranę duchowego sieroctwa dzieci bożych. Kościół to szpital polowy a my jesteśmy wezwani aby wyjść na to pole i uzdrawiać w mocy Ducha Świętego. Mary Healy zachęcała uczestników aby nie zaniedbywać łaski Chrztu w Duchu Świętym i Jego darów. Podkreślała wyraźnie „życie nadprzyrodzone musi być normalnym stanem dla nas chrześcijan”.

Dr Johannes Hartl (Niemcy), założyciel  „Domu Modlitwy” w Augsburgu, mówił o dzisiejszej sytuacji w Europie (uchodźcy, sytuacja społeczeństwa, Kościoła i Odnowy). Stwierdził, że chrześcijanie mają zawsze wybór dwóch opcji: Opcja 1 „umocnieni przez Boga” jest zawsze lepsza niż druga „zastraszeni”. Pytał co jest lepsze: kryzys w Europie czy zalęknieni chrześcijanie? Strach i lęk prowadzą do zniewolenia. O wiele lepiej jest  żyć w wolności synów i córek Boga! Tylko wtedy możemy się zmierzyć z problemami dnia dzisiejszego i w ten sposób ujrzeć zwycięstwo jakiego doświadczył Dawid w obliczu Goliata. Johannes kontynuował „Świat się zmienia, ale nie popełniajmy błędu próbując wieść życie wygodne – ewangelizacja jest zawsze wymagającym wezwaniem! Według Johannesa są trzy obszary na których powinna się skupiać  Odnowa w ciągu najbliższych lat:

  1. Jasne biblijne i praktyczne nauczanie
  2. Zachęcanie do głębokiego życia modlitwą
  3. Odważne i otwarte na posługiwanie charyzmatami przywództwo.

 

 

W godzinach popołudniowych odbywały się warsztaty, w których mieliśmy możliwość pogłębienia tematów poruszanych podczas konferencji.

Posługę uwielbienia śpiewem prowadziła żywa i pełna entuzjazmu grupa młodych charyzmatyków z Holandii o nazwie  „Drabina Jakubowa”, która z mocą pomagała nam wejść w obecność Pana. Każdy wieczór podczas konferencji kończył się wspaniałą modlitwą uwielbienia podczas której doświadczaliśmy potężnej obecności Pana pośród nas.

Eucharystiom przewodniczyli biskupi z Polski, którzy przybyli na spotkanie z nami, oraz dwaj biskupi, którzy uczestniczyli w całej konferencji: Ks. Bp Bronisław Dębowski i Ks. Abp Kevin McDonald  z Anglii.

Na zakończenie konferencji Michelle Moran z Anglii ponownie zachęcała wszystkich aby kroczyć i żyć  w wolności dzieci bożych w mocy Ducha Św. Ta pełna mocy Ducha Świętego konferencja była ogromną zachętą aby otwierać się na nowe tsunami Ducha Świętego w Europie!

Zdjęcia w zakładce Galeria.


XX OGÓLNOPOLSKIE CZUWANIE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

W dniach 15-16.05.2015 roku odbyło się w Częstochowie XX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. Przeżywane było w szczególnym czasie, ponieważ Odnowa w Duchu Świętym w Polsce w tym roku świętuje 40-lecie swego istnienia. Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie było również aktem dziękczynienia za dar Odnowy. Piątek był poświęcony spotkaniu wszystkich odpowiedzialnych za Odnowę w Duchu Świętym, a więc kapłanów opiekujących się wspólnotami, koordynatorów, liderów i animatorów. Na to spotkanie przybyli również odpowiedzialni naszych drohiczyńskich wspólnot na czele z koordynatorami ks. Andrzejem Witerskim i Jadzią Porzezińską. Spotkanie odbywało się w hali „Polonia”, która tego dnia była wypełniona w całości i skupiła ok.2 tys. uczestników. Sobota była dniem otwartym. Na jasnogórskie błonie przybyło ok. 50 tys. członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym, a po południu liczba uczestników jeszcze znacznie wzrosła. Tym razem dopisała nam piękna, słoneczna pogoda.
W piątek po powitaniu nas przez ogólnopolskich koordynatorów ks. Sławomira Płusę i Norberta Dawidczyka, zawiązaniu wspólnoty i modlitwie wysłuchaliśmy konferencji pod tytułem „Pierwsze doświadczenia charyzmatyczne w Polsce”. Wygłosił ją Marek Nowicki-historyk, dziennikarz i dokumentalista. W swym przemówieniu w bardzo szczegółowy i uporządkowany sposób przypomniał wydarzenia, które miały miejsce w wielu miejscach w Polsce i były związane z działaniem Ducha Świętego. Nazwał je strumieniami łaski. Przypomniał tych kapłanów, którzy jako pierwsi przeżyli chrzest w Duchu Świętym. Byli nimi ks. Marian Piątkowski, ks. Franciszek Blachnicki i ks. Stanisław Nagy. Podróżowali oni po Polsce i gdzie przebywali działy się cuda. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na rok 1975, gdyż w tym czasie w różnych miejscach bardzo obficie Duch Święty przychodził i dawał nowe doświadczenie modlitwy, nowe doświadczenie wiary. W sercach ludzi pojawiło się nieodparte pragnienie, aby się tym dzielić. Zaczęły powstawać pierwsze wspólnoty modlitewne, których głównym celem było pragnienie trwania razem na modlitwie i radosne uwielbianie Boga. Wspominając tamte wydarzenia uświadomiliśmy sobie jakim wielkim darem jest Odnowa, którą otrzymaliśmy jako dar oraz jako zadanie – ewangelizacja. Jubileusz jest więc spojrzeniem w przyszłość, żeby nadal prosić Ducha Świętego, aby działał z nową mocą w Polskim Kościele. Również jest zaproszeniem do nowej ewangelizacji. Modliliśmy się o ten zwrot w Odnowie, abyśmy z większą świadomością byli uczniami Pana Jezusa, którzy dzielą się Ewangelią. Nie możemy się zatrzymywać tylko na tym, że jest fajnie, przyjemnie, sympatycznie i miło, lecz mamy uwierzyć w moc Pana Jezusa, Dary Ducha Świętego, charyzmaty, i w ten sposób mamy służyć ludziom.
Na piątkowym spotkaniu zabrał głos ks. bp Bronisław Dębowski-wieloletni delegat Episkopatu Polski ds. Odnowy w Duchu Świętym. W swym wystąpieniu powiedział między innymi: ,,Czuję wielką radość, cieszę się bardzo że tak świetnie przygotowane jest to spotkanie, i że taka ogromna ilość ludzi przyszła. Mam nadzieję, że coś z sobą wyniosą dobrego, i ja też- przeżycia osobiste Boga w Duchu Świętym, że to nie jest jakaś rzeczywistość teoretyczna, tylko, że to rzeczywiście jest Bóg, Stwórca, Zbawiciel i Uświęciciel. O to się modlę i za to dziękuję, że taka masa ludzi przychodzi. Jasna Góra jest już dla nas takim miejscem i nie tylko dla nas, ale dla wszystkich w Polsce-o ile się nie mylę, to 40 lat temu zaczęliśmy się spotykać właśnie tu, na Jasnej Górze”.
Tego dnia drugą konferencję wygłosił ks. bp Grzegorz Ryś-biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej nt: ,,Przełożeństwo jest służbą, na wzór Jezusa Chrystusa”. Pouczył nas, aby nie dawać władzy tym, którzy nie potrafią zarządzać własnym domem. Mamy też przypatrywać się, czy ci ludzie kochają służbę i mają dar budowania wspólnoty, czy tylko chcą rządzić. Najpierw powinniśmy dać Jezusowi umyć sobie nogi, aby potem móc służyć z miłością. Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp Józefa Górzyńskiego, odpowiedzialnego – od tego roku z ramienia Episkopatu za Odnowę w Polsce. W wygłoszonej homilii wzywał zebranych, aby rozpoznawali swoje dary i nimi służyli. Powiedział że, świat poganieje, mnożą się fałszywi nauczyciele, a my mamy do wykonania pracę, do której wzywa nas nasz Mistrz. Tego dnia wysłuchaliśmy jeszcze jednej konferencji, którą wygłosił już wcześniej wspomniany ks. Sławomir Płusa. W swym wystąpieniu mówił jak ma wyglądać Ewangelizacja z mocą. Przestrzegał przed ewangelizacją sobą, propagandą ewangelizacyjną, ewangelizacją z przemocą, która jest obecnie podstawową strategią złego ducha.
W sobotę zgromadzonych na jasnogórskich błoniach pielgrzymów powitali ks. Sławomir Płusa i Norbert Dawidczyk. Tak jak poprzedniego dnia zabrał głos ks. bp Bronisław Dębowski. Tym razem przypomniał radosną wiadomość, jak przed 40 laty, wracając ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał przez rok, i gdzie spotkał się z Odnową w Duchu Świętym, a było to w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w 1975 roku otrzymał Chrzest w Duchu Świętym. Po powrocie do Polski zauważył, że już w Polsce rozpoczęła się Odnowa w Duchu Świętym. Potem zaczęły się spotkania ogólnopolskie – Czuwania na Jasnej Górze. Podzielił się również wielką radością bycia z nami co roku i trwania na modlitwie uwielbienia Boga, który jest miłością. W imieniu paulinów, zebranych pod szczytem powitał o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry. Przypomniał nam słowa św. Jana Pawła II: ,,Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi – tej ziemi”, które wypowiedział papież na Placu Zwycięstwa w Warszawie podczas pielgrzymki do Ojczyzny. Wzywał, aby to wołanie papieża każdy odniósł do siebie i modlił się o odnowę oblicza swego serca, a dziś szczególnie będąc tu na Jasnej Górze w Domu Matki. W programie spotkania znalazły się również konferencje, a wśród nich prelekcja o początkach Odnowy w Duchu Świętym, świadectwa, modlitwy dziękczynne i wstawiennicze, które poprowadził ks. Andrzej Grefkowicz, egzorcysta z Magdalenki. Po południu z uczestnikami Czuwania spotkał się abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski. ,,Pozdrawiam was jako radosną wiosnę Kościoła, niezależnie od tego, ile macie lat” powiedział w swym przemówieniu. Podziękował wszystkim zgromadzonym za to, że przez dziesiątki lat jesteśmy wierni i uczestniczymy w corocznych Czuwaniach Odnowy w Duchu Świętym. Ksiądz arcybiskup poprowadził modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Centralnym punktem spotkania była Msza św. o godzinie 16.30, której przewodniczył bp. Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. W swym powitaniu powiedział: ,,Bardzo się cieszę że mogę razem z wami wzywać Duch Świętego w tym miejscu, nad tym ołtarzem, nad naszymi sercami. Dziękujemy za ludzi Ducha, za świętego Andrzeja Bobolę, ale i za tych ludzi, którzy przez 40 lat tworzyli dzieło Odnowy w Duchu Świętym na naszej ziemi, za różne charyzmaty, osobowości, za to wszystko dziękujemy Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym”. Biskup głosił również homilię. Zaś oprawę muzyczną poprowadził zespół ,,Gospel Rain” z Lublina.

Zdjęcia w zakładce Galeria.

 


REO Węgrów 2015

Nie bój się mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo” Łk 12,32

 

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym (REO) trwały od 4.02-18.042015 r. Zorganizowane przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym działająca przy parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Pady w Węgrowie. Rekolekcje prowadził ks. Andrzej Witerski diecezjalny koordynator Odnowy w Duchu Świętym i Jadwiga Porzezińska świecki koordynator Odnowy i 8 animatorów grupek dzielenia z diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej. W rekolekcjach uczestniczyło ok 40 rekolektantów. Spotkania rekolekcyjne odbywały się w środy.

W czasie rekolekcji głoszone było podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha i o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, oraz o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnie z wolą Boga. Rekolekcje prowadziły do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości przez codzienne rozważania Słowa Bożego, przez konferencje głoszone podczas rekolekcji, oraz poprzez świadectwa osób, które doświadczyły w swoim życiu osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Podczas rekolekcji była przedstawiona scenka teatralna, która w bardzo sugestywny sposób pokazała rekolektantom perypetie „gospodarza”, który sam chciał być panem swojego życia. Dopiero kiedy oddał swoje życie Jezusowi ogłaszając Go Panem całego życia w jego życiu zapanował ład. Podczas rekolekcji była sprawowana msza święta z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne, która polegała na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami.  Indywidualna modlitwa wstawiennicza nad każdym rekolektantem, była gorącą prośbą, wołaniem i wstawianiem się do Boga, by On jako Dobry Ojciec, kochający i wszechmocny, ogarnął całe życie omadlanej osoby swoją potężną Miłością i Miłosierdziem. Bóg, który nie jest ograniczony czasem, ani przestrzenią zapraszany do serc osób przenikał bolesne wspomnienia i doświadczenia swoich umiłowanych dzieci uzdrawiając rany serca spowodowane brakiem miłości, nienawiścią, wszelką nędzą ludzką, przecinał  wszelkie więzi zła, przekleństw i złorzeczenia ciągnące się przez długie lata. Uzdalniając serca do przebaczenia sobie i swoim winowajcom.  I odtąd już stare obciążenia nie przeszkadzają, aby otworzyć się na Bożą Miłość i na Jego prowadzenie – na NOWE ŻYCIE.

W dniu 25 marca uczestnicy rekolekcji podczas Eucharystii oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi ogłaszając Go Panem swojego życia. Każdy z uczestników podchodził indywidualnie do Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie i ogłaszał Go Panem.

REO przygotowywały nas do modlitwy o nowe wylanie Ducha Św. i przebudzenie tych darów jakie już w swoim życiu otrzymaliśmy w sakramencie chrztu i bierzmowania. W dniu 18 kwietnia przyjechały do nas osoby z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Siedlec, Międzyrzeca Podlaskiego, Hodyszewa i Sokołowa Podlaskiego z posługą modlitwy wstawienniczej z prośbą o dary, charyzmaty Ducha Świętego. Radość i wzruszenie towarzyszyły wszystkim którzy po modlitwie dzielili się przeżyciami związanymi z modlitwą i oddawali Chwałę Bogu, dziękowali za to co już otrzymali. „Mam nadzieję, że w moim życiu będzie więcej takich chwil jak ta” powiedział po modlitwie najmłodszy uczestnik rekolekcji a inny: ,,że narodził się dzisiaj na nowo”.

Eucharystia była radosnym dziękczynieniem Bogu za łaskę rekolekcji REO. W kazaniu ks. Andrzej Witerski powiedział, że mądre kościoły rodzą wspólnoty kościelne. Dziękujemy za ,,mądrych pasterzy” posługujących w Klasztorze w Węgrowie a zwłaszcza za otwarte serce  ks. proboszcza Romualda Koska, który otworzył drzwi klasztoru na REO.

Uroczysta agapa – obiad oraz smakołyki przyniesione przez rekolektantów, podziękowania, tańce i śpiewy były radosnym czasem, wspólnym świętowaniem.

Bogu niech będą dzięki za rekolekcje ” Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował abyśmy je pełnili” Ef 2,10

Chwała Panu Teresa

 Zdjęcia w zakładce Galeria


WARSZTATY O MODLITWIE WSTAWIENNICZEJ

      W dniach 14-15.02.2015r. w Hajnówce, w Klasztorze Sióstr Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji odbyły się warsztaty ph. „Weekend o modlitwie wstawienniczej”. Uczestniczyło w nich 40 osób zaproszonych przez liderów z drohiczyńskich wspólnot oraz ze wspólnoty hodyszewskiej. Dwudniowe spotkanie prowadziły Danuta Zajkowska oraz Maria Gołębiewska, które mają duże doświadczenie w posługiwaniu w modlitwach wstawienniczych jak też w modlitwach o uzdrowienie.

           W pierwszej konferencji wprowadzającej w tematykę weekendu Danusia przybliżyła wszystkim zebranym czym jest modlitwa wstawiennicza i skąd się wzięła w kościele. Ukazała postać Maryi jako pierwszej wstawiającej się u swego Syna na weselu w Kanie Galilejskiej „nie mają już wina”. Pan Jezus wysłuchawszy prośby Maryi uczynił cud przemiany wody w wino. My też jesteśmy wezwani do tego, aby prosić o potrzebne łaski dla ludzi znajdujących się w jakiejkolwiek potrzebie i poświęcać im swój czas. W tej konferencji przedstawiła cechy osoby modlącej się wstawienniczo  i warunki jakie powinna spełniać każda z tych osób, aby nikomu nie zaszkodzić i nie zranić. Wyjaśniła, że jeśli chodzi o modlitwę wstawienniczą w codzienności i o uzdrowienie fizyczne to w tym wypadku może modlić się każdy. Inaczej ma się sprawa, jeśli chodzi o modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne, uzdrowienie ze zranień z historii życia, uwolnienie czy posługa w zespole na Mszach Św. z modlitwą o uzdrowienie. W tych przypadkach wymagana jest głębsza formacja, doświadczenie i posłanie do tej posługi przez osoby odpowiedzialne w Odnowie.

          W drugiej konferencji dowiedzieliśmy się jak prawidłowo powinna przebiegać posługa modlitwą wstawienniczą . Sprawdzianem naszej wiedzy były warsztaty związane z tą posługą. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na 8 grup. Każda grupa dostała zadanie, polegające na dokładnym zastanowieniu się, w jaki sposób poprowadzić modlitwę wstawienniczą nad osobą z konkretnym problemem. Wszyscy podeszli do tego z sercem i pełnym zaangażowaniem. Każdy z uczestników mógł sam przekonać się, że prowadzenie modlitwy wstawienniczej to posługa wymagająca ogromnej odpowiedzialności. Modlitwa wstawiennicza to modlitwa nad daną osobą, wymaga jej zgody, dlatego też nie powinno się podejmować modlitwy nad kimś, kto o to nie prosi.Modląc się z wiarą, możemy doświadczyć, że Chrystus Pan żyje i działa- także tu i teraz.

       Modlitwa wstawiennicza ma ogromne znaczenie dla wspólnoty, zbliża ludzi, pomaga poznawać się wzajemnie na głębszym poziomie. Służba staje się okazją do świadectwa i sprzyja zjednoczeniu z Panem Jezusem i ze sobą. Buduje wiarę całej wspólnoty i otwiera na ożywiające działanie Ducha Świętego. Każdy może się modlić za bliźnich w modlitwie osobistej, ale nie każdy może podejmować posługę modlitwy nad innymi. Wstawiennictwo jest istotnym elementem modlitwy osobistej. Codziennie możemy polecić Panu Bogu potrzeby najbliższych, jak też cierpiących oraz tych, którzy razem z nami pracują, sąsiadów, znajomych. Aby podejmować taką modlitwę, niekoniecznie trzeba należeć do określonej grupy modlitewnej.

          Po całodziennych zmaganiach z modlitwą wstawienniczą nadszedł czas, aby powierzyć siebie Panu do dalszej posługi. Dokonaliśmy tego aktem, który bardzo poruszył nasze serca a mianowicie był to czas krótkiej adoracji Najświętszego Sakramentu bezpośrednio po Mszy Św., którą odprawił ks. Andrzej Witerski, gdzie każdy z uczestników mógł osobiście klęknąć przed Panem i w słowach  „Oto ja, poślij mnie” wyrazić swoją gotowość do służby.

          Następnego dnia, w niedzielę, odbyła się konferencja na temat: „Chrzest w Duchu Świętym”. Chrzest w Duchu Świętym jest takim wydarzeniem w życiu chrześcijanina, w którym ten świadomie otwiera się na Ducha Świętego, a Duch Święty uaktywnia łaskę sakramentu chrztu i bierzmowania, by mogła rodzić owoce. Powoduje zdecydowaną przemianę człowieka, jakby chodziło o nowe narodzenie. Niektórzy nawet liczą dni i lata swojego życia od momentu tego wydarzenia. Niekiedy nazwa się go drugim nawróceniem, które rodzi dojrzałe owoce wiary i życia chrześcijańskiego. Celem chrztu w Duchu Świętym jest napełnienie chrześcijanina nadnaturalną mocą Boga, potrzebną do efektywnej służby ewangelizacyjnej i kościelnej. Według tych poglądów, osoba ochrzczona w Duchu Świętym może otrzymać jeden lub kilka z wielu darów łaski (charyzmatów). Człowiek, który otwiera się na Ducha Świętego, otwiera się również na dary łaski, które On chce dać dla wspólnego pożytku i dla posługi w Kościele. Mogą to być charyzmaty bardzo zwyczajne, polegające na tym, że chrześcijanin napełniony Duchem Bożym posiada różne umiejętności i wykonuje czynności, zajęcia, urzędy, posługi w sposób niezwyczajny, niejako przerastający tylko osobiste talenty i siły. Duch Święty może udzielić również darów nadzwyczajnych, jak: charyzmat języków, proroctwa, rozeznawania duchów, uzdrawiania, czynienia cudów i wielu innych. Jak świadczy Pismo Święte, są to dary, dzięki którym wspólnota Ludu Bożego żyje i skutecznie ewangelizuje. Jeśli owoce wylania Ducha Świętego są dla osoby, która otwiera się na Jego działanie znakiem wzrostu ku osobistej świętości, to charyzmaty są dla budowania Kościoła. Doświadczenie pokazuje, że nie można tylko pragnąć owoców, odrzucając charyzmaty, bo prawdopodobnie ani jedno, ani drugie nie napotka właściwego gruntu w tym człowieku. Duch Boży jest bowiem ze swej istoty darem i nie sposób Go przyjąć tylko dla siebie, nie chcąc jednocześnie służyć innym. Jak pokazuje doświadczenie, chrzest w Duchu Świętym przywraca ludziom utraconą nadzieję, małżonkom przywraca świeżą miłość, osobom konsekrowanym radość ze swego powołania, kapłani stają się gorliwymi pasterzami. Wszystko staje się nowe.

       W niedzielę na podsumowaniu, wszyscy uczestnicy wyrazili wdzięczność Danusi i Marysi, za to, że w prosty i bardzo przejrzysty sposób pokazały nam jak służyć modlitwą wstawienniczą i nie popełniać błędów.

          A dalsze południe upłynęło na rozeznawania posługi podczas Mszy Św. z modlitwą o uzdrowienie, która to Msza uwieńczyła niedzielny dzień, na której wraz z ks Andrzejem Witerskim posługiwał nasz diecezjalny zespół. Wszyscy uznaliśmy, że był to czas szczególnej łaski Pana Boga dla nas i zapragnęliśmy się spotykać częściej. Były to dwa dni obcowania z tematyką bardzo interesującą, a przede wszystkim ważną dla nas wszystkich. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas i ludzi, którymi się posłużył. Był to bardzo owocny weekend dla naszych grup, który myślę, że wpłynie na uporządkowane i rzetelne podejmowanie tej posługi.

                                                                                                                                                                                                                                                                          Jadwiga Porzezińska i Joanna Antoniak


Strona 5 z 10« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »