X JUBILEUSZOWE OSCH

         W dniach 2-3 .02.2013r odbyło się X Jubileuszowe Ostrołęckie Spotkanie Charyzmatyczne. Tradycyjnie hala wypełniła się ludźmi z 12 diecezji Polski północno- wschodniej. Główny temat sobotniego spotkania to ,,Moje miejsce w Kościele”. W niedzielę podjęto temat ,,Szaleństwo wiary – wypłyń na głębię”. Gościem specjalnym była przewodnicząca ICRRS Michelle Moran z Wielkiej Brytanii, która wygłosiła trzy konferencje. Czwartą zaś wygłosił ks. Rafał Jarosiewicz z diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Posługa Michelle zrobiła na nas duże wrażenie. W swych konferencjach mówiła o Kościele w bardzo prosty, a zarazem niezwykle poruszający sposób, świetnie wpisując się w tematykę spotkania. Jej styl nauczania wielu z nas zmotywował do większej gorliwości w pogłębianiu osobistej relacji z Jezusem. Modlitwę o umiłowanie Kościoła poprowadziła Danusia Zajkowska – świecka koordynatorka Odnowy w Duchu Świętym diecezji białostockiej. Norbert Dawidczyk – wiceprzewodniczący KZK, oraz główny organizator spotkania charyzmatycznego, poprowadził modlitwę o ogień wiary. Spotkanie uświetnił koncert uwielbienia poprowadzony przez Marcina Gajdę i przyjaciół. W charakterystyczny dla siebie głęboki sposób Marcin wprowadził nas w zadumę nad naszą wiarą.

         Ukoronowaniem każdego dnia była Eucharystia, której przewodniczyli biskupi diecezji łomżyńskiej: bp Janusz Stepnowski i bp Tadeusz Bronakowski.

Czas jubileuszu był również czasem świętowania i wspomnień. Na początku każdego dnia uczestnicy mogli się dowiedzieć, a zarazem przypomnieć, jakie tematy i jacy mówcy współtworzyli poprzednie spotkania. Po zakończeniu pierwszej części spotkania czekała na wszystkich niespodzianka: tort z fajerwerkami, a w sobotę setki niebieskich balonów z napisem „X OSCH”.

         Animowanie modlitwy śpiewem prowadził pierwszego dnia zespół OdNowa z Białegostoku, a w niedzielę posługę muzyczną pełnił zespół 8 Błogosławieństw z diecezji warmińskiej.

       Głoszący konferencje i prowadzący modlitwy ludzie to autentyczni świadkowie wiary, którzy pomogli nam spojrzeć na Kościół jako żywy organizm. Oby takich ludzi i takich spotkań było jak najwięcej, by nasza wiara mogła wzrastać.


OPŁATEK W DROHICZYNIE WSPÓLNOT ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

         W dniu 13.01.2013 r. wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym diecezji drohiczyńskiej przybyły do Drohiczyna na spotkanie opłatkowe. Co roku przemierzamy dziesiątki kilometrów, by dzięki gościnności Księdza Biskupa być razem w sercu diecezji. Na uroczystość zjechały wszystkie grupy – ,,Effatha” z Hajnówki, „Dobry Pasterz” z Bielska Podlaskiego, ,,Emmanuel” z Ciechanowca oraz wspólnoty z Sokołowa Podlaskiego i Węgrowa, które nie mają jeszcze ,,imienia”. Tradycyjnie spotykamy się w niedzielę Chrztu Pańskiego.

       Świętowanie rozpoczęliśmy wspólnotową Eucharystią, którą w kaplicy seminaryjnej celebrował ks. Robert Figura, koordynator diecezjalny. W homilii nawiązał do naszego chrztu i przypomniał o potrzebie modlitwy dziękczynnej za rodziców i chrzestnych. Po zakończeniu Mszy Św. przeszliśmy do refektarza na drugą część uroczystości, którą uświetnił swoją obecnością ks. bp Antoni Dydycz. Niestety nie mógł z nami być od początku ze względu na liczne posługi i zaangażowania. Tego popołudnia przybył prosto z Hajnówki, gdzie sprawował Eucharystię i poświęcił pomnik upamiętniający Powstanie Styczniowe. Jego obecność rozradowała nasze serca. Mimo zmęczenia skierował do nas słowo pasterskie. Wyraził radość ze spotkania ze wspólnotami Odnowy w Duchu Świętym. Szczególnie uwrażliwiał na prawdę o tym, iż Duch Święty zawsze przychodzi i działa z łagodnością i pokojem.

         Wspólnota z Hajnówki, odpowiedzialna za organizację spotkania opłatkowego, przygotowała dla każdej osoby papierowego aniołka ze Słowem Bożym. Ksiądz biskup bardzo się tym zainteresował. Odsłaniając aniołka, przeczytał Słowo na głos: ,,Jeden drugiego brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe” /Ga 6,2/ i dodał z uśmiechem: „I jak tu nie słuchać Ducha Świętego?” Następnie poświęcił opłatki, a my dzieląc się nimi, złożyliśmy sobie życzenia. Resztę wieczoru spędziliśmy przy kawie, herbacie i cieście, śpiewając kolędy oraz rozmawiając z braćmi i siostrami z innych wspólnot. Spotkanie zakończyliśmy podziękowaniami skierowanymi pod adresem gospodarzy seminarium – miejsca, które co roku tak chętnie odwiedzamy i w którym zawsze tak serdecznie jesteśmy przyjmowani.


Diecezjalny Dzień Skupienia Sokołów Podlaski 2012

W dniu 17 XI 2012r.Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym naszej Diecezji przeżywały Dzień Skupienia. Rekolekcje odbyły sie w Sokołowie Podlaskim u księży Salezjanów. Tym razem gospodarzem miejsca była nasza najmłodsza wspólnota. Dzień Skupienia zgromadził 80 osób: z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Ciechanowca, Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego. Hasłem przewodnim były słowa św. Pawła do Efezjan: „Bądźcie mocni w Panu -siłą jego potęgi”…

Konferencje głosił ks. Sławomir Wądołek koordynator i egzorcysta diecezji płockiej. Obecni byli również nasi koordynatorzy: ks. Robert Figura i Jadwiga Porzezińska. Bardzo ucieszyła nas obecność ks. Janusza Szymańskiego -opiekuna wspólnoty „Emmanuel” z Ciechanowca i ks. Henryka Woźnickiego opiekuna wspólnoty z Sokołowa Podlaskiego.

Tematem dnia skupienia była modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie. Dzień rozpoczęliśmy od powitania gości i zawiązania wspólnoty. Następnie liderzy wspólnot poprowadzili modlitwę uwielbienia Pana Jezusa bo to właśnie ON był głównym gościem tego spotkania. Poprosiliśmy też Ducha Świętego by nas uzdolnił do przeżycia tych rekolekcji i pomógł nam się otworzyć na jego obecność i działanie wśród nas. Po chwili ciszy wysłuchaliśmy dwóch konferencji, które wygłosił ks. S. Wądołek. Pierwsza konferencja dotyczyła sposobów zwodzenia złego ducha poprzez pokusy. Rekolekcjonista udzielił nam rad dotyczących zachowań w chwilach kuszenia przez złego ducha oraz przypomniał, że najskuteczniejszą bronią są sakramenty. Pouczał nas jak mamy się opierać pokusom i je zwalczać. Pod koniec konferencji poruszył problem nadzwyczajnych form działania złego ducha. Jak mamy się w takich sytuacjach zachowywać oraz gdzie szukać pomocy. Po konferencji nastąpiła krótka przerwa na kawę.

Druga konferencja wygłoszona przez ks. S. Wądołka przybliżyła nam taktykę działania diabła. Zły duch zna nasza psychikę i nasze słabości. Jest ojcem kłamstwa, posługuje się kamuflażem wzbudzając pozory dobra, znieczula i usypia nasze sumienie. Ksiądz ostrzegał by nie ignorować wroga, lecz podejmować z nim walkę nie zważając na zadane rany-mamy być żołnierzami Pana Boga- jak w znanej piosence” podnieśmy sztandary miłości alleluja a trąby niech grają do boju, Chrystus nam daje zwycięstwo alleluja Jerycho upadnie”. W tej konferencji rekolekcjonista przypomniał nam by modlić się za kapłanów, którzy szczególnie narażeni są na ataki księcia ciemności.

Po przerwie na obiad około godz.15 uczestniczyliśmy w modlitwie uwielbienia Jezusa Miłosiernego-modląc sie koronką i adorując Najświętszy Sakrament. Punktem zamykającym rekolekcje była uroczysta Eucharystia z modlitwą o uwolnienie od wszelkiego zła. W przerwie można było nabyć płyty z konferencjami ks. Wądołka.

Myślę, że były to bardzo owocne rekolekcje dla wszystkich. Pomimo że temat był bardzo trudny i wyczerpujący, byliśmy bardzo radośni a to za sprawą świetnie posługującej grupy muzycznej, która wiernie przez cały czas służyła śpiewem i grą na gitarze.

Wróciliśmy do domów bogaci w oręż i w imię Jezusa Chrystusa .AMEN.

Zdjęcia  w zakładce Galeria.


aREO – na 18. urodziny Wspólnoty „Effatha” w Hajnówce

Zwykle 18. rocznicę urodzin obchodzi się hucznie w gronie rodziny i przyjaciół. Nasza wspólnota swoją „osiemnastkę” postanowiła uczcić poprzez powtórne  odbycie REO.

Przed laty od tych właśnie rekolekcji wszystko się zaczęło. Trzy osoby z Hajnówki  uczestniczyły w REO, co zaowocowało pragnieniem życia wspólnotowego, tj.: cotygodniową modlitwą, Eucharystią, adoracjami, pielgrzymkami, agapami, ogniskami – jednym słowem chęcią wspólnego przeżywania radości i smutków.

Z biegiem lat coś się zmieniło, wypaliło. Wspólnota się zestarzała, jednak nie poddaliśmy się, w naszej słabości jest siła Jezusa Chrystusa. Stąd decyzja o Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu Świętym – odnowa Odnowy.

Wyszliśmy z zaproszeniem do parafian. Wierzyliśmy, że nowe osoby ożywią wspólnotę, ale przede wszystkim pragnęliśmy, aby w Roku Wiary jak najwięcej osób doświadczyło miłości Jezusa Chrystusa w swoim życiu.

Rekolekcje rozpoczęły się 29 listopada 2012 r. Prowadzili je ks. Andrzej Witerski, ks. Robert Figura, Renata Wróblewska oraz animatorzy z Bielska Podlaskiego i Hajnówki. Miejscem spotkań był klasztor ss. klarysek. Mieliśmy tam „duchowe zaplecze” w postaci modlitwy sióstr, które włączyły się także czynnie w przebieg spotkań. Poza członkami wspólnoty na nasze zaproszenie odpowiedziało kilkanaście osób, niewiele, ale – jak przekonaliśmy się po zakończonych rekolekcjach – nie w ilości siła.

Czas 7 tygodni, w tym 9 spotkań, minął w atmosferze modlitwy, katechez, refleksji i dzielenia się przeżyciami. Z pewnością przyniósł wszystkim obfite owoce.

Po rekolekcjach życie wspólnoty toczy się tak jak poprzednio, lecz jakby inaczej. Swoją obecnością wzbogaca nas pięcioro nowych członków. Umocnieni darami Ducha Świętego pragniemy wraz z Jezusem kroczyć ścieżkami wiary i pomagać w budowaniu Królestwa Bożego tu, na ziemi.

Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów, siostry klaryski i za wszystkich, którzy przeprowadzali nas przez te rekolekcje lub w jakikolwiek sposób się w nie zaangażowali. DZIĘKUJEMY.

Wspólnota „Effatha” – Hajnówka


REO w Sokołowie Podlaskim

Kilka tygodni temu,  14 kwietnia 2012 r., w naszym mieście Sokołowie Podlaskim zakończyły się Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Dzięki Bogu i diecezjalnym koordynatorom, którzy zajęli się zorganizowaniem od strony formalnej tych rekolekcji, nasza młoda wspólnota mogła doświadczyć bliższego i głębszego spotkania z żywym Bogiem. Jak się niebawem okazało, chciał On spotkania nie tylko z nami, ale i z innymi swoimi dziećmi… Po krótkich przygotowaniach, udało nam się zaprosić i poinformować znaczną część wiernych z trzech sokołowskich parafii. Nasze działania i modlitwa, którą podjęliśmy kilka tygodni wcześniej, zaowocowały tym, że w rekolekcjach uczestniczyło ponad 50 osób. Wielką radością był fakt, że około 2/3 uczestników nie wywodziła się z naszej wspólnoty, a w pewnym sensie był to owoc naszej pierwszej wspólnej ewangelizacji.

I zaczęło się. W środę 29 lutego odbyło się pierwsze spotkanie. Osobą świecką odpowiedzialną i koordynującą była Renata Wróblewska. Wraz z ks. Andrzejem Witerskim i z ks. Robertem Figurą, a także gronem animatorów posługiwała nam wszystkim przez 6 kolejnych tygodni. Każde spotkanie pokazywało nam w świeży sposób rzeczywistość wiary i umacniało naszą relację z Bogiem. Był to błogosławiony czas, w którym Bóg pociągał nas do siebie i hojnie obdarowywał. Bardzo ważnymi momentami były wspólne eucharystie, które wpisane w program rekolekcji mobilizowały i dawały siłę do zasadniczych decyzji.

Niezwykłym dniem był ten, w którym, kończąc nasze rekolekcje, modliliśmy się o wylanie darów Ducha Świętego. Wiele osób zostało dotkniętych i uzdrowionych ze swoich duchowych niemocy. Po wspólnej eucharystii przyszedł czas na świętowanie, dziękowanie i niestety pożegnanie wszystkich tych, którzy ofiarowali swój czas na służbę Bogu i ludziom.

Oprócz owoców, które wzrastają w ukryciu, w codziennym życiu wszystkich uczestników, są także i te, które widać. Pierwszymi widocznymi owocami były nowe osoby, które pojawiły się na spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. W sumie przyszło pięć nowych osób.

Pragnę z całego serca podziękować Renatce, ks. Andrzejowi, ks. Robertowi, Jadzi i wszystkim posługującym animatorom za dany nam czas, serce i każdą podjętą służbę w głoszeniu Dobrej Nowiny. Szczęść Wam Boże.

Zdjęcia w zakładce galeria.

                                                                                                                                                                     Dawid, lider grupy sokołowskiej